Uudised

14/09/2015 14:32  KESKKONNAAMETI VASTUS REBASTE TEEMAL.
 | Uudis on aegunud: 10/30/2015 08:00
Rebased Taevaskoja jahipiirkonnas
 
 
Austatud Ahti Bleive
 
 
Olete pöördunud Keskkonnaameti poole taotlusega (28.08.2015 PVV 11-4/15/19125), milles teatate, et Taevaskoja külas on sagenenud probleemid rebastega (rebased sisenevad öösiti piiratud aedadega kinnistute territooriumile jne) ja palute abi probleemi lahendamisel.
 
Kehtiva jahiseaduse (edaspidi JS) ja jahieeskirja alusel on ulukid jaotatud kahte rühma, suur‑ ja väikeulukiteks. Kuna rebane kuulub väikeulukite rühma, siis reguleerib nende arvukust maaomanik. JS § 6 kohaselt on maaomaniku õigus JS sätestatud ulatuses ja korras korraldada oma maal väikeulukijahti ja sõlmida kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks oma kinnisasjal. Jahipidamine ehk küttimine on JS mõistes uluki jälitamine, püüdmine, tabamine või surmamine. Rebasele võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti kastlõksuga 1. augustist 31. märtsini, uru- või ajujahti ning jahti jahikoeraga või piirdelippe kasutades 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni (28. veebruarini).
 
Keskkonnaamet tuvastas, et Taevaskoja küla jääb Põlva Jahiseltsi Põlva ja Taevaskoja jahipiirkondade jahimaale. Probleemi lahendamiseks soovitame Teil suhelda Taevaskoja küla maaomanikega. Maaomanikud võivad rebaste arvukuse piiramiseks ühendust võtta Põlva Jahiseltsi Põlva (Aimar Teever, tel 5206783, e-post aimar.teever.002@mail.ee) või Taevaskoja jahipiirkonnaga (Ahti Käärik, tel 2553303, ahtikaarik@hot.ee). Maaomanik võib rebaste arvukust jahitunnistuse olemasolul piirata ka ise või kaasata selleks teisi jahimehi. JS § 40 lõige alusel on jahipiirkonna kasutaja kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa väikeulukite küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikutele.
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
 
Tiina Jüris
metsanduse juhtivspetsialist
Põlva-Valga-Võru regioon
 
 
Margo Tannik 516 0148

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

 
Koduleht Elitec'st