Uudised

18/01/2016 16:42  VALMINUD ON SAESAARE PAISU LIKVIDEERIMISE KESKKONNAMÕJUDE ARUANNE.
 | Uudis on aegunud: 01/01/2017 08:00
Keskkonnaamet teatab Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
KMH on algatatud Põlvamaal Põlva ja Vastse-Kuuste vallas asuva Saesaare paisu, mis paikneb katastriüksusel 87202:002:1025, likvideerimise teatise taotlusele.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Ahja jõel asuva Saesaare paisu likvideerimine ja Ahja jõe sängi taastamine looduslikul kujul, mis võimaldab taastuda jõe looduslikul ökosüsteemil võimaldades kalade looduslikku rännet.
KMH-s hinnatakse Saesaare paisu likvideerimise kahte tööalternatiivi: põhialternatiivina – paisutuse täielik likvideerimine ja loodusliku kärestikulise jõesängi taastamine ning lisaalternatiivina paisu osaline avamine (kõrgusarvuni 40,80 m abs) ja veevoolu kujundamine kärestikuna selliselt, mis võimaldaks kalade looduslikku rännet.
KMH-s käsitletakse Ahja jõel asuva Saesaare paisu võimaliku likvideerimisega kaasnevat keskkonnamõju ning antakse lähtuvalt mõju olulisusest hinnang tegevuse elluviimise võimalikkusele, kas ja millistel tingimustel on võimalik kavandatavat tegevust ellu viia ning soovitused parima lahendusvariandi valikuks.
Kavandatava tegevuse arendaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, kontaktisik Andres Sepp (Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakond, e-post andres.sepp@rmk.ee, tel 505 5932).
KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko, juhtekspert Riin Kutsar (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, e-post riin@hendrikson.ee, tel 740 9807).
Otsustaja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaamet, kontaktisik Siret Punnisk (Kalevi 1a, Räpina, e-post polva@keskkonnaamet.ee, tel 799 0913).
KMH aruandega saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/taevaskoja-saesaare-pais/ ning Keskkonnaameti Räpina (Kalevi 1a, Räpina) kontoris tööaegadel.
KMH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 31.01.2016 e-postiga (polva@keskkonnaamet.ee) või kirja teel (Keskkonnaamet, Kalevi 1a, 64503 Räpina).
KMH aruande avalik arutelu toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses (Kesk 15, Põlva) 02. veebruaril 2016 algusega kell 17.00.

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

 
Koduleht Elitec'st