Uudised

20/07/2021 18:51  "TAEVASKOJA PURIKAS 2021" JUHEND
 | Uudis on aegunud: 11/30/2021 06:00
Õngitsusvõistlus „Taevaskoja Purikas 2021“ juhend.
 
Püük toimub Saesaares. Püügialaks on paisjärve kaldad tammist ülesvoolu kuni ujumiskohani (ka vastaskaldal sama kaugele) ja jõe kaldad kahe haru (elektrijaama ja paisu) ühinemiskohast ca 60 meetrit allavoolu (on tähistatud). Iga võistleja saab valida sellel alal endale sobiva püügikoha.
Püügil võib iga võistleja kasutada üht lihtkäsiõnge
  •  lihtkäsiõng koosneb ridvast,  kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust. Püügil kasutatakse ainult looduslikku sööta. Sööt võib olla varustatud raskuse ja ujukiga. Püügiks lihtkäsiõngega ei pea kalastajal olema tasutud harrastuspüügiõiguse tasu.
 
Õngesöötadeks võib tarvitada usse, tõuke, sääsevastseid ja teisi looduslikke söötasi, välja arvatud elus ja surnud kala või kalatükke. Keelatud on kunstsöödad ja mehaanilised söödad.
 
Võistluse ajal on võistlejail keelatud kalapüügialalt lahkuda, vajadusel on see siiski võimalik kohtuniku loal. Võistlejad on võistlusalas omal vastutusel ja järgivad keskkonnakaitse ja kalakaitse eeskirju ning kalapüügi häid tavasid.
Kalapüügi võidab suurima kaaluga kala püüdja.
Eriauhinna saab kaaluliselt kokku kõige suurema koguse püüdnud kalastaja.
Täpsemad juhised saab kohtuniku käest Saesaare tammi juures.  Võistlus toimub ajavahemikus  6:00 - 7:30.
Autasustamine toimub õhtul Taevaskoja külaplatsil toimuval külapäeval.
Lähem info -  külavanem Ahti Bleive 50 11614.


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
Projekt "Taevaskoja külakeskuse varustamine kriisiks vajalike vahenditega" -toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 
Self guided audio tour app image